آیکون منو
معرفی مدیران
1395/7/10 شنبه
نام سمت   شماره تماس                  تصویر
میرفلاح دهقان نژاد ذیحساب ومدیرکل امورمالی 88233035  
علیرضاصالحی
 


 
معاون ذیحساب و اداره کل امور مالی  42781484
حسین دربندی   معاون ذیحسابی واداره کل امور مالی  42781985
مریم میرزایی رئیس اداره امور تنظیم حسابها 42781212


 
لطیفه صالحپور  رئیس  اداره بررسی اسنادوقراردادها 42781240
 
                 


           
یوسف ترابی نژاد سرپرست  اداره تنظیم وپرداخت اسناد 42781355


 
فریبا بیدی سرپرست اداره امور اعتبارات 42781218                                              
 معصومه زمانی


 
جمعدار اموال 42781235
       

آلبوم تصاوير

اخبار دفتر

معرفی دفتر
لینک ها
    اطلاعیه
    * * * حمایت از کالای ایرانی * * *