258963
اراضی تصرف شده در منطقه حفاظت شده سیاه کشیم تالاب انزلی آزاد سازی شد بخش دیگری از اراضی تصرف شده در منطقه حفاظت شده سیاه کشیم تالاب انزلی آزاد سازی شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان گیلان، یکی از مهمترین معضلاتی که امروزه زیستگاههای جهان با آن مواجهند تصرف انسانی و به مرور زمان تغییر کاربری اراضی مناطق حفاظت شده است. به نحوی که از منظر کارشناسی هیچ عارضه ای به اندازه تصرف و تخریب زیستگاهها به تنوع زیستی اکوسیستم ها فشار و تخریب ایجاد نمی کنند.
منطقه حفاظت شده سیاه کشیم بخش مهمی از زیستگاههای تالاب انزلی در شهرستان صومعه سراست که با جای دادن مناطق زیبایی از بخشهای جنوبی تالاب انزلی در خود از اهمیت ویژه و راهبردی در حفظ گونه های پرندگان برخوردار است.
این منطقه حفاظت شده به عنوان یکی از زیستگاههای حساس پرندگان آبزی و کنار آبزی شناخته شده و حفاظت 40 ساله سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه دستاوردهای ارزشمندی را در این زمینه به بار نشانده است.
 از این رو  اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با حساسیتی ویژه تصرفات حاشیه این منطقه را پیگیری نموده و تصرفات انجام گرفته را با استعانت از دستگاه قضایی رفع و حقوق تضییع شده دولت و مردم را به آنها باز می گرداند.
 به همین منظور در سال جاری به دلیل تصرف قسمتی از این اراضی در روستای چمثقال شهرستان صومعه سرا توسط یکی از اهالی منطقه پرونده ای علیه وی در مراجع قضایی شهرستان طرح و پس از گذشت زمان مقرر رای دادستان محترم شهرستان صومعه سرا دستور بازپس گیری اراضی و قلع و قمع عوارض ایجاد شده توسط متخلف مذکور صادر و صبح امروز با حضور جمعی از محیط بانان گارد محیط زیست پرسنل شریف نیروی انتظامی و دوستداران محیط زیست ازحدود 52 هزار متر مربع از اراضی منطقه حفاظت شده سیاه کشیم رفع تصرف شد.
متخلف مورد اشاره با غرس  نهال صنوبر جهت ایجاد حقوق مکتسبه برای خود و صحنه سازی های مرسوم سعی در نهائی کردن این تصرف داشت که با شناسائی دقیق و پیگیری مستمر و حکم مستدل و عادلانه دادستان محترم این نیت سود جویانه محقق نشد و اراضی متصرفه به منطقه حفاظت شده سیاه کشیم بازگشت.
 
امتیاز دهی