آخرین اخبار

کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها با حضور مسعود تجريشي معاون سازمان محيط زيست برگزار شد.

1398/11/30 چهارشنبه
.
تمام دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون هوای پاک هستند

مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: سه سال از قانون هوای پاک می‌گذرد و وقت آن رسیده است تا مراجعی که از قانون تخطی می‌کنند شناسایی شده و برای آنها تشکیل پرونده شود.

1398/11/30 چهارشنبه
بيشتر
تاریخ به روز رسانی
چهارشنبه 30 بهمن 1398 15:58:27
سال 1398  سال رونق تولید