آخرین اخبار

آموزش نیروی انسانی در اولویت برنامه ها سازمان محیط زیست

در ابلاغی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به تمام واحدهاي تابعه سازمان محیط زیست تاکید شده است: تمام آموزش های تخصصی، حرفه ای، پودمانی و به ویژه محیط زیست، باید در اولویت سایر امور باشد.

در ابلاغ عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به به تمام واحدهاي تابعه سازمان محیط زیست آمده است:

  در حقیقت آموزش پایه ای است که محورهای توسعه همه بخش ها براساس آن به چرخش در می آیند. و یا به عبارتی ساده تر، پیشرفت هر کشور به طور روزافزون وابسته به محصولاتی است که ذهن¬های آموزش دیده تولید می کند.

سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی، یکی از مهمترین عناصر اصلی پیشرفت ملت¬هاست، چرا که نه تنها به ارتقاء فرهنگ و بهره وری نیروی انسانی در ابعاد گسترده تأثیر گذار خواهد بود، همچنین دارای بازده اقتصادی با دوام و دیر پاست.

متأسفانه، علیرغم اذعان به اهمیت این مهم، با توجه به وضعیت نه چندان مناسب محیط زیست کشور، این سازمان از توسعه در این محور کلیدی مغفول مانده است. اگر چه داشتن محیط زیست سالم در یک کشور به عوامل معتنابهی بستگی دارد، اما اساسی¬ترین راه کاهش و برون رفت از چالش های زیست محیطی، بهاء دادن به اهمیت آموزش پایدار محیط زیست و نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی در اقشار مختلف جامعه است.

شایان ذکر است، بحران های زیست محیطی روزافزون در کشور، ناشی از این گونه غفلت هاست. معهذا، انتظار دارد، تمام آموزش¬های تخصصی، حرفه ای، پودمانی و به ویژه محیط زیست، باید در اولویت سایر امور باشد و همچنین بر مبنای نقطه نظرات معاونت¬های تخصصی و هماهنگی با معاونت آموزش و پژوهش صورت گیرد.

بدیهی است، در صورت عدم توجه به این امر، مسئولیت مستقیم و پاسخگویی به آن، متوجه معاونین و مدیران مربوطه خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ