آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اطلاعیه و فراخوان
فراخوان دعوت به همکاری شرکت های واجد صلاحیت بازرسی فنی سازمان حفاظت محیط زیست درنظر دارد، به منظور ارزیابی و انتخاب شرکت‌های بازرسی فنی برای اجرای روالهای موردنیاز جهت صدور گواهینامه‌های تاییدنوع و تطابق تولید، از شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری نماید.
سازمان حفاظت محیط زیست درنظر دارد، به منظور ارزیابی و انتخاب شرکت‌های بازرسی فنی برای اجرای روالهای موردنیاز جهت صدور گواهینامه‌های تاییدنوع و تطابق تولید، از شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری نماید.
زمینه همکاری مطابق نمونه دستورالعمل تدوین شده توسط کمیته فنی سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

محل دریافت پیشنهادات: تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل‌ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، ساختمان مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست
مهلت ارائه اسناد: لازم است سوابق کاری و مجوزهای مربوطه، مدارک هویتی شرکت (اساسنامه، آگهی تغییرات و...) و معرفی توانمندی‌های مالی و سازمانی  از تاریخ 97/10/05 الی 97/10/20 به آدرس فوق تحویل گردند.
به منظور دریافت دستورالعمل از اینجا کلیک کنید.
بيشتر