آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در تاریخ 97/10/12 با حضور ذینفعان برگزار شد.
سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در تاریخ 97/10/12 با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت کشور، پلیس راهور ناجا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان هواشناسی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. نهایتا با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  1. پیشنهادات اعضا درخصوص کلیات آئین‌نامه اجرایی پیشنهادی وزارت کشور لحاظ شود.
  2. اداره کل محیط زیست تهران تمهیدات لازم برای استقرار دائم ناظر سازمان در مرکز معاینه فنی امام رضا را فراهم کرده و در صورت عدم تمکین مراکز معاینه فنی از همکاری با ناظران سازمان، حسب قانون هوای پاک عدم تأییدیه سازمان برای مراکز مذکور اعلام میگردد.
  3. گزارش ماهیانه عملکرد خطوط معاینه فنی سنگین استان تهران و البرزبه سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می‌گردد.
  4. آمار تعداد جرائم LEZ ظرف یک هفته مطابق جدول ارائه شده به نماینده پلیس، به کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا اعلام شده و مبنای گزارش به هیات وزیران برای پیشرفت مصوبات LEZ قرار گیرد.
  5. آمار ثبت تخلفات LEZ درماه‌های آبان و آذر 97 به دبیرخانه کارگروه اعلام گردد. مغایرت آمار ثبت تخلف و صدور برگه جریمه توسط دبیرخانه استخراج و اعلام گردد.
  6. گواهینامه معاینه فنی برای خودروهای معدودی که در زمان تولید یا ورود به کشور حائز استانداردهای زیست‌محیطی آن زمان بوده و به هر دلیلی احراز سطح آلایندگی به دلیل گذشت زمان برای سازمان حفاظت محیط زیست مقدور نیست، در حکم مجوز سازمان محیط زیست برای شماره گذاری آن خودرو محسوب میشود.
بيشتر