آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

سومین جلسه کمیته تخصصی اسقاط سومین جلسه کمیته تخصصی اسقاط در تاریخ 97/10/02 با حضور ذینفعان برگزار شد.
سومین جلسه کمیته تخصصی اسقاط در تاریخ 97/10/02 با حضور نمایندگان پلیس راهور ناجا، ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، صنف اسقاط و بازیافت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد. نهایتا با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  1. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام درکلیه پارکینگ‌های موتورسیکلت، فهرست کامل موتورهای قابل اسقاط را در اختیار انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور قرار داده و به ازای هر دستگاه موتور هزینه کارشناسی تغییر اصالت از سوی کارشناسان اصالت را دریافت نماید. مطابق قانون هوای پاک می‌بایست کلیه موتورسیکلت‌های قابل اسقاط صرفاً در اختیار فرآیند اسقاط قرار گیرد.
  2. برابر آئین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک مصوب هیأت دولت؛ کلیه موتورسیکلت‌های اسقاطی دارای پلاک جدید یا قدیمی در صورتی که برابر حکم ماده قضایی مالکیت آنها به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام واگذار شده باشد، در صورت داشتن اصالت و سابقه شماره‌گذاری در ناجا قابل اسقاط است.
  3. ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت دارای سامانه آماده بکار برای صدور گواهی اسقاط پس از تایید ناجا می‌باشد.
  4. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در وهله نخست طی یک ماه ده هزار دستگاه و در مرحله دوم تا پایان سال بیست و پنج هزار دستگاه را در کل کشور کارسازی می نماید. در صورت نیاز به نیروی انسانی جهت مرتب‌سازی و سایر اقدامات مربوطه از کمک  انجمن اسقاط استفاده می‌کند.
بيشتر