آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

جلسه کمیته تخصصی اسقاط
دومین جلسه کمیته تخصصی اسقاط دومین جلسه کمیته تخصصی اسقاط در تاریخ 97/09/24 با حضور ذی‌نفعان برگزار شد.
دومین جلسه کمیته تخصصی اسقاط در تاریخ 97/09/24 با حضور نمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ستاد اجرایی فرمان امام،پلیس راهور ناجا و انجمن موتورسیکلت‌سازان برگزار شد. نهایتا با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  1. مکاتبات لازم با پلیس و دادستانی برای تسریع در تعیین تکلیف و اسقاط موتورسیکلت‌های توقیف شده توسط دبیرخانه کارگروه انجام شود.
  2. طرح جامع اسقاط موتورسیکلت‌های درحال تردد توسط دبیرخانه کارگروه ارائه شود.
  3. کمیته حقوقی برای پیگیری مشکلات پیش روی اسقاط موتورسیکلت تشکیل شود.
بيشتر