آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

هشتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی
هشتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی هشتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی در تاریخ 97/09/18 با حضور ذینفعان در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. هشتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی در تاریخ 97/09/18 با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس راهور ناجا، اتحادیه حمل و نقل و ستاد معاینه فنی خودرو در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. نهایتا با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  1. با توجه به عدم درج مقدار متفاوت در حدود مجازمعاینه فنی برتر سواری در دور بالا، پیشنهاد شد میزان مردودی در دور بالا برای مقادیر HC مساوی 50، 100، 150 قسمت در میلیون فقط بر مبنای داده‌های تهران گزارش شود.
  2. حذف اندازه‌گیری لامبدا در کلیه آزمون‌های معاینه فنی سواری برتر تأیید شد. مقرر شد داده‌های لامبدا برای تصمیم‌گیری‌های آتی جمع‌آوری شود.
  3. وزارت راه و شهرسازی اقدامات آموزشی لازم را برای تجهیز مراکز منتخب معاینه فنی سنگین به انجام آزمون‌های معاینه فنی برتر و ویژه انجام دهد.
  4. پیشنهاد می‌شود وزارت کشور در یکی از مراکز معاینه فنی مدرن تهران تجهیزات شاسی دینامومتر برای انجام مطالعات معاینه فنی به ویژه انجام آزمون تحت بار برای آینده معاینه فنی کشور اقدام نماید.
  5. در خصوص مفاد قانون هوای پاک، مکاتبه لازم جهت اجرای معاینه فنی زیست‌محیطی ریلی، هوایی و دریایی با وزیر محترم راه و شهرسازی صورت پذیرد.
  6. در خصوص دسترسی به سامانه سیمفا، اطلاعات موردنیاز وزارت کشور و وزارت راه در اتصال سامانه وزارت راه در تاریخ همین جلسه، مقرر شد دبیرخانه طی نامه‌ای به پلیس راهور اعلام نماید که به جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی، جریمه معاینه فنی سنگین از این تاریخ به بعد صورت پذیرد.
  7. مقرر شد همزمان با نصب دورسنج‌ها در آزمون آلایندگی سنگین در کل کشور تا پایان سال 1397، اقدامات لازم جهت اتصال مستقیم همه سامانه‌های دورسنج و قرائت آلایندگی دیزل به سیمفا صورت پذیرد به نحوی که دخالت دستی در تغییر داده‌ها با رمزگذاری و سایر اقدامات امنیتی فضای مجازی امکان‌پذیر نباشد.
  8. در آئین‌نامه معاینه فنی سطح‌بندی مراکز معاینه فنی سبک و سنگین به نحوی انجام شود که برای سطوح معاینه فنی برتر و ویژه صرفا مراکزی خاص با کنترل و نظارت کامل و عمدتا در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ تخصیص یابد.
بيشتر