آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

هفتمین جلسه کمیته تخصصی مدیریت تقاضای سفر هفتمین جلسه کمیته تخصصی مدیریت تقاضای سفر در تاریخ 97/07/21 با حضور ذینفعان در شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد. هفتمین جلسه کمیته تخصصی مدیریت تقاضای سفر در تاریخ 97/07/21 با حضور نمایندگان در شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد. نهایتا با حضور اعضا مقرر گردید:
  • پیوست فنی و تخصصی اجرای طرح تعطیلی مدارس درخصوص کاهش آلودگی هوا دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ارائه شود.
  • طرح جامع تعطیلی زمستانه مدارس تهیه شده توسط شورای عالی آموزش و پرورش درکارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تصویب شده و به هیات وزیران ابلاغ شود.
بيشتر