آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

پنجمین جلسه کمیته تخصصی اسقاط پنجمین جلسه کمیته تخصصی اسقاط در تاریخ 98/05/14 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیته تخصصی اسقاط در تاریخ 98/05/14 با حضور نمایندگان شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی مراکز اسقاط و انجمن صنعت موتورسیکلت در محل این سازمان برگزار شد. نهایتاً با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  • پیش نویس مشترک به امضای وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص نحوه پیش بینی محل  مصرف گواهی اسقاط و بهره گیری از ردیف بودجههای مربوطه در قانون بودجه، برای دولت محترم تهیه و ارسال شود.
  • پیشنهاد حاضران در جلسه درخصوص مفاد لایحه پیشنهادی اسقاط وسایل نقلیه، به صورت مکتوب برای سازمان ارسال شود.
بيشتر