\
آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه ها
پرداخت کمک هزینه رفاهی جهت فرزندان ممتاز کارکنان

سلام علیکم

به استحضارمی رساند، مقرر گردید بمنظورایجادانگیزه وتقدیرازسعی وتلاش مستمر فرزندان عزیزکارکنان محترم سازمان که در سال تحصیلی 95-94 در مقاطع تحصیلی ذیل موفق به کسب نمره یا رتبه عالی شده اند ، مورد تشویق قرار گیرند. لذاخواهشمند است همکاران محترم مدارک مشروحه را با توجه به مندرجات ذیل ، حداکثر تا تاریخ 95/6/15به اداره رفاه وبازنشستگی تحویل نمایند تا اقدامات لازم در این خصوص به عمل آید.

1-اصل وکپی کارنامه تحصیلی که ممهور به مهرواحد آموزشی ذیربط می باشد.

2-اصل وکپی شناسنامه دانش آموز ویا دانشجو(کپی صفحه اول و دوم شناسنامه پدریامادرنیز الزامی می باشد)

مقطع تحصیلی معدل

1-ابتدائی خیلی خوب ونمره19

2-راهنمائی 18

3-دبیرستان 17/50

4-دانشجو 17

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار مرتبط