\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

اخبار دفتر

آخرین اقدامات هوای پاک

براساس قانون هوای پاک ( ابلاغ شده در مورخ 23/5/1396)  تهیه برخی از آیین نامه های مواد قانون مذکور، بر عهده سازمان بوده و در سایر موارد تکلیف سازمان همکاری و یا نظارت بر اجرایی شدن مفاد  مندرج در قانون می باشد . گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص  جهت استحضار به شرح ذیل به استحضار می رسد:

  1. پیش نویس آیین نامه فنی ماده (2)، تبصره 1 و 3 ماده (3) ، ماده (8)، تبصره 3 ماده (12)، تبصره 3 ماده( 17)،  تبصره 2 ماده (29) ، ماده (14) و تبصره 3 ماده(16 ) تهیه و به همراه توجیهات مفاد هر آیین نامه به کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست ارسال شده  و طی جلسات کارشناسی فشرده بررسی و جهت ارائه به هئیت دولت تایید گردید.
  2. موضوع ماده (25) و ماده (11) به ترتیب  از سوی دفتر زیستگاهها ودفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی در دست پیگیری است.
  3. در خصوص تبصره 4 و 5  ماده (6)  با وزارت کشو رو راه و شهر سازی  و ماده 22 بترتیب با معاون عمران و توسعه شهر ی و روستایی  وزارت کشو ر مکاتبه شده است .
  4. در ارتباط با  ماده (18) با وزارت نفت مکاتبه شده و موضوع در دست پیگری می باشد.
  5.  با توجه به محوریت وزارت کشور در خصوص مفاد تبصره 1 ماده (7)  و همچنین سازمان انرژی اتمی در ارتباط با تبصره  ماده (30) با ارگان های مذکور مکاتبه و ضمن اعلام همکار، نماینده تام الاختیار سازمان جهت شرکت در جلسات تخصصی معرفی شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط