اخبار

.

برگزاری مراسم افتتاحیه طرح جامع مدیریت وحفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی جنوب کشور با همکاری آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا)


مراسم افتتاحیه طرح جامع مدیریت وحفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی جنوب کشور با همکاری
آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) در سالن کنفرانس استانداری هرمزگان با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان ، مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، شهرام فداکار مدیرکل دفتر سواحل وتالاب های ساحلی ، داود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی ، الماسی مدیرکل دفتر آلودگی دریا ، مدیران دستگاه ها ونهادی استانی مرتبط ، فرمانداران شهرستانهای ساحلی استان در روز شنبه هفته جاری 29/7/96 برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان درابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به معاونت توسعه مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان ، هیات ژاپنی آژانس بین المللی جایکا وسایر مدعوین در این نشست در ادامه به تاریخچه تاسیس  جایکا واهداف برنامه های آن پرداخت وی  افزود:

طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست در سواحل جنوبی ایران در ابتدا در استان هرمزگان به صورت پایلوت اجرایی می‌شود در صورت اجرای موفق طرح مدیریت جامع و پایدار مناطق ساحلی استان هرمزگان پیش زمینه ای برای اجرای این الگو در سایر استان های ساحلی کشور می باشد. اجرای موفق پایلوت طرح مذکور در استان  هرمزگان می تواند منجر به الگوسازی و اجرای این طرح در سایر کشورهای عضو راپمی گردد.

وی ادامه داد : استان  هرمزگان درای  تنوع زیستی بالا و  نوار ساحلی  گسترده‌ای می باشد . همچنین به دلیل قرابت با استان سیستان و بلوچستان از اکوسیستم‌های مشابهی برخوردار است  به همین دلیل طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست ابتدا در استان هرمزگان اجرایی شده است. اجرای این طرح با هدف ایجاد پشتوانه علمی برای شناسایی و حفظ تنوع گونه ها و زیستگاه ها، همچنین شناسایی عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی در ایران برای تنظیم برنامه جامع مدیریت وحفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی  در این حوزه است. فعالیت های اصلی این پروژه ایجاد ساختار اجرایی برای تدوین طرح جامع استان هرمزگان ، تدوین طرح جامع استان هرمزگان وبرنامه اجرایی آن ، تسهیم دانش تجارب حاصل از تدوین طرح جامع استان هرمزگان با سایر استان ها وکشورهای عضورسازمان منطقه ای حفاظت محیط زیست دریایی ومدنظر قرار دادن بهبود چارچوب نظارتی وسیاستی موجود در زمینه محیط زیست می باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه این مراسم به ارائه  گزارشاتی در خصوص پتاسیل ها و معرفی مناطق تحت مدیریت  محیط زیست استان از جمله محیط های  در یایی ،  عمده ترین چالشها ومشکلات محیط زیست دریایی استان وسایراقدامات انجام صورت گرفته شده در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخت.

آقای فداکار مدیرکل دفتر سواحل وتالاب های ساحلی نیز با اشاره به رویکرد توسعه دریا محور در کشور و مشکلات ناشی از عدم توجه به توسعه پایدار  در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور  بر  تاثیر مثبت اجرای چنین طرح هایی بر مدیریت مناطق ساحلی مبتنی بر توان اکولوژیک  تاکید نمودند.

در ادامه رئوفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان ضمن خوشامدگویی به مدعوین در این مراسم به بیان پتانسیل های محیط زیست دریایی استان و اهمیت اجرایی شدن طرح جامع مدیریت وحفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی جنوب کشور پرداخته ونقش آن در آمایش سرزمین را مهم دانست. آقای دریانورد، ریاست سازمان برتامه و بودجه استان نیز با اشاره به اهمیت سواحل هرمزگان بر لزوم توسعه متوازن و پایدار و وجود نقشه راه توسعه در سواحل تاکید نموده، همکاری های منطقه ای و بین المللی و استفاده از دانش و تجربه کشورهایی همچون ژاپن در این زمینه را مثبت ارزیابی کردند.

پس از آن نماینده جایکابه تشریح پیشیبه پروژه مذکور ، اهداف اصلی پروژه ، معرفی تیم اجرایی پروژه ، ساختار اجرایی تدوین طرح جامع استان هرمزگان و.... سایر موارد در این خصوص عنوان کرد.

در پایان حاضرین در نشست سوالاتی در مورد پروژه و مسائل زیست محیطی استان مطرح کردند که آقایان فداکار و الماسی و همچنین نماینده جایکا به سوالات حاضرین پاسخ گفتند.  

بيشتر