\
آیکون منو
فراخوان
انتخاب نماینده منتخب کارکنان برای حضور در جلسات شورای تحول اداری



به نام آن که جان را فکرت آموخت


همکاران محترم سازمان
فراخوان عمومی



با عنایت به عزم جدی دولت برای اصلاح و ایجاد تحول در نظام اداری مطابق با تصویب نامه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/93 و اهمیت مشارکت کارکنان در این برنامه به منظور تحقق نظام اداری مقتدر، کارآمد و پاسخگو، شورای تحول اداری سازمان مقررنمود نماینده منتخب کارکنان سازمان در جلسات شورای تحول اداری مشارکت نماید . بدین منظور مقرر شدکه در ابتدا از هر معاونت و دفاتر مستقل یک نفر بعنوان نماینده پس از برگزاری انتخابات، تعیین گردد و سپس از بین نمایندگان منتخب یک نفر بعنوان نماینده نمایندگان کارکنان برگزیده شده و بطور دایم در جلسات شورای مزبور شرکت نماید. این موضوع طی نامه شماره 33539/93 مورخ 10/08/1393 به معاونین محترم سازمان اعلام شده است.
لذا خواهشمند است متقاضیان واجد شرایط (بشرح ذیل) با مراجعه به دفاتر مربوطه ثبت نام نموده تا مطابق با فرایند تعریف شده زمینه برگزاری انتخابات و رای گیری به صورت آنلاین با بهره‌گیری از پورتال سازمانی توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات فراهم گردد.



شرایط و ویژگی‌های انتخاب نمایندگان:

- نوع رابطه استخدامی (رسمی/ پیمانی/ قراردادی)
- سابقه خدمت حداقل 10 سال حضور در سازمان حفاظت محیط زیست
- مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر


دبیرخانه شورای تحول اداری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر