\
آیکون منو
اخبار مرتبط
ششمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم ششمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 12/5/94 با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان به عنوان نایب رییس شورا و رییس امور برنامه ریزی ، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر شورا و کلیه مدعوین اعم از مدیران و نمایندگان 13 وزارتخانه و دستگاه مرتبط در سالن سرو برگزار گردید.
ششمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 12/5/94   با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان به عنوان نایب رییس شورا و  رییس امور برنامه ریزی ، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر شورا و کلیه مدعوین اعم از مدیران و نمایندگان 13 وزارتخانه و دستگاه مرتبط در سالن سرو برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای مجابی گزارشی از روند تصویب سیاست های کلی نظام در حو زه محیط زیست و تصویب سیاست ها در 16 بند در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه نمودند و سپس به ارایه گزارشی در خصوص فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدوین برنامه ششم توسعه پرداختند. ایشان در ادامه بیان داشتند که پس از تصویب شوراهای 29 گانه برنامه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست از جمله 3 دستگاه پیشرو در این امربوده است که تاکنون دهها جلسه کارگروه های تخصصی برنامه ریزی، 28 جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه و 5 جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم برگزار شده است. در طی این جلسات با استفاده از مدل برنامه پیشرفت ( برایسون )،  چالش های سازمان و اولویت های راهبردی رفع این چالش ها احصا شده و در تدوین گزارشات پشتیبان برنامه با استفاده از مدل DPSIR   ابتدا پیشران ها، فشارها و وضع موجود تدوین و براساس آن اثرگذاری وضع موجود و پاسخ تهیه شد که در این راستا تاکنون 12 ماده در مباحث آموزش و پژوهش و حکمرانی مطلوب محیط زیست مطرح و به تصویب رسیده و شورا هم اکنون در حال طرح و تصویب مواد در حوزه محیط زیست انسانی است. ایشان در ادامه بیان داشتند که سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد علاوه بر این که برنامه پیشنهادی را برای دریافت نظرات آنها بر روی صفحه اصلی پرتال سازمان قرار داده، نشستی نیز با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی کشور برگزار کرده و نظراتشان را به صورت حضوری در جلسه و یا از طریق اینترنت دریافت کرده است.
در ادامه آقای مسجدی، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست به ارایه توضیحاتی در خصوص بازنگری انجام شده در نظام نامه تدوین برنامه ششم پرداختند و بیان داشتند که با توجه به آنکه محیط زیست جزو 14 موضوعی است که در برنامه ششم توسعه به عنوان موضوع خاص مطرح شده، مطابق با رویه جدید، موضوعات خاص باید قبل از ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی تا مرحله پروژه، اقدام و برنامه های عملیاتی تدوین گردد. همچنین مقرر شد مواردی را که می توان به صورت دایمی مطرح نمود، احصا و تا یک ماه آینده مراحل انجام آنها در دولت تکمیل شود. در ادامه آقای مسجدی تاکید نمودند که مواد قانونی فقط باید در حد ضرورت لحاظ شود.
ایشان در ادامه بیان داشتند که مطابق با دستورالعمل جدید موارد ذیل باید به عنوان اسناد پیشتیبان تدوین گردد :
وضعیت موجود حوزه ، گزارش عملکرد برنامه های گذشته مطابق با سرفصل های دستورالعمل، مشکلات و محدودیت های موجود، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای پیشرفته، پیش بینی ظرفیت ها و چالش های پیش رو، سند راهبردی توسعه با توجه به امکانات و منابع، سیاست ها و اهداف و راهبردهای تحقق اهداف و اهداف کمی و کیفی.
همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به ماهیت فرابخشی و گستردگی موضوعات محیط زیست از دستگاههای: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران، دانشگاه محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت نفت، وزارت دفاع ، وزارت راه و شهرسازی و تشکل های زیست محیطی در جلسات آتی شورا دعوت شود.
پس از اظهار نظر اعضا در خصوص مباحث مطروحه، چگونگی برگزاری جلسات و ادامه مباحث با توجه به دستورالعمل جدید و اضافه شدن اعضای جدید، مقرر شد :
-        مباحث پیشین مطابق با دستورالعمل جدید نظام برنامه ریزی در جلسات آتی شورا مطرح و به بحث گذاشته خواهد شد.
-    12 ماده پیشنهادی که قبلا در جلسات شورا مطرح شده است مجددا به منظور مطابقت با دستورالعمل جدید و برای استحضار اعضای جدید و کسب نظرات کلیه اعضابرای آنها ارسال خواهد گردید.
-    جلسات به صورت هفتگی، هر دوشنبه راس ساعت 10 برقرار خواهد شد و در مواقع ضروری ممکن است جلسات دیگری نیز برگزار گردد
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر