\
آیکون منو
اخبار مرتبط
22
برگزاری چهارمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه چهارمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور مدیران و نمایندگان 16 وزارتخانه و دستگاه مرتبط، معاونین آموزش و پژوهش، محیط زیست انسانی و توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان و روسای کارگروه های تخصصی برنامه ریزی سازمان روز دوشنبه مورخ 15/4/94 در سالن سرو برگزار گردید.
جلسه با تلاوت آیاتی از قران کریم و خوشامدگویی آقای مهندس مجابی به عنوان رییس جلسه آغاز شد.
سپس معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان به ارایه توضیحاتی در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری پرداختند و اشاره نمودند با توجه به اینکه سیاست های کلی محیط زیست کشور در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد پس از تصویب در مجمع و تایید توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد و به عنوان سند بالادستی در تدوین قوانین توسعه ای مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در این جلسه مواد پیشنهادی درخصوص محیط زیست مناطق آزاد، ارزش اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی، اقتصاد سبز از حوزه حکمرانی مطلوب محیط زیست و ماده پیشنهادی در خصوص ارزیابی محیط زیست  و پایش آلودگی ها از حوزه محیط زیست انسانی که قبلا در کارگروه های تخصصی و کمیته تدوین برنامه ششم در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده بود مطرح شده و توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است مفاد مذکور قبلا جهت بررسی در اختیار دستگاهها قرار گرفته بود.
 در نهایت 4 ماده قانونی پیشنهادی پس از بررسی و اعمال پیشنهادات و انجام اصلاحات ، مورد تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
جلسه پنجم شورای برنامه ریزی روز دوشنبه هفته آتی در سالن سرو جهت بحث و بررسی و تصویب سایر مفاد در حوزه محیط زیست انسانی برگزار خواهدگردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر