\
آیکون منو
اخبار مرتبط
دوشنبه 22/4/1394 تاکید مجمع تشخیص مصلحت بر تقویت نظام مدیریت محیط زیست در سیاست های کلی نظام رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح سیاست های کلی محیط زیست مجمع گفت: تقویت نظام مدیریت محیط زیست و شورایعالی محیط زیست در سیاست های کلی محیط زیست مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، سید محمد مجابی با اشاره به برگزاری دومین جلسه رسیدگی به سیاست های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سیاست های کلی محیط زیست که پیش نویس آن تایید دفتر مقام معظم رهبری رسیده به عوامل حیاتی آب، خاک، هوا و تنوع زیستی و نحوه حفاظت از آن پرداخته شده است.
وی با تاکید بر اینکه تقویت نظام مدیریت محیط زیست و شورایعالی محیط زیست در سیاست های کلی محیط زیست مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: پیشگیری و ممانعت از انتشار آلودگی و برخورد با افرادی که ایجاد کننده آلودگی و تخریب غیر قابل جبران بر محیط زیست وارد می کنند؛ در این سیاستها تاکید شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، پایش مستمر عوامل آلاینده منابع حیاتی را از دیگر موارد سیاست های کلی محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرد و گفت: در این ماده بر ضرورت پایش در برنامه های توسعه تاکید شده است.
مجابی، حفاظت از منابع طبیعی تجدید پذیر و اعمال مدیریت قانونمند در بهره برداری پایدار متناسب با توان اکولوژیک منابع را از دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: بر حفاظت از منابع ژنتیکی نیز در این مصوبه تاکید شده است.
وی با اشاره به توجه به موضوع اقتصاد سبز و نگاه حمایتی به اقتصاد سبز در سیاست های کلی محیط زیست مجمع افزود: نگاه ویژه به صنایع کم کربن ، انرژی های پاک ، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و همینطور مدیریت پسماند ها و پساب ها در این سیاست ها شده است.
رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی از دیگر سیاست های کلی محیط زیست مجمع عنوان کرد و افزود: در این ماده بر بهینه سازی مصرف آب ، منابع، مواد و انرژی تاکید شده است.
مجابی تصریح کرد: در سیاست های کلی محیط زیست مجمع توجه ویژه ای به آبهای زیرزمینی و حمایت از عملیات آبخیزداری و آبخوان داری برای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی شده که بر حفاظت کیفی منابع آب تاکید شده است.
وی ، استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی با لحاظ کردن ارزش ها و هزینه های زیست محیطی را از دیگر موارد مصوب شده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.
به گفته مجابی، بررسی سیاستهای کلی محیط زیست در مجمع تشخیص در جلسات بعدی مجمع نیز ادامه خواهد یافت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر