\
آیکون منو
اخبار مرتبط
سه شنبه 25/1/94 برگزاری بیست و چهارمین نشست کمیته تدوین برنامه ششم توسعه بیست و چهارمین نشست کمیته تدوین برنامه ششم توسعه صبح سه شنبه مورخ 25/1/94 با حضور کلیه اعضای کمیته، روسای کارگروه های تخصصی و تعدادی از مدیران و کارشناسان در سالن سرو برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر نمکی اعلام نمودند که با توجه به آنکه مقرر شده دفتر " آمایش سرزمین و محیط زیست " در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و زیر نظر معاونت برنامه ریزی و بودجه تشکیل شود، این امر به عنوان نقطه فرصتی برای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
سپس احکام پیشنهادی لایحه برنامه ششم در حوزه محیط زیست انسانی را ذیل 8 موضوع تخصصی: ارزیابی زیست محیطی و استراتژیک و پایش آلودگی ها، مدیریت سبز، آمایش سرزمین، نظام جرائم آلودگی زیست محیطی، سموم کشاورزی، مدیریت پسماند، آلودگی هوا، توسعه پایدار شهری و روستایی و 2 موضوع مشترک: کمک های صندوق ملی محیط زیست و ایجاد دفاتر محیط زیست در دستگاههای اجرایی ارایه شد و اعضای حاضر در جلسه به بحث و بررسی در خصوص مواد پیشنهادی مطروحه پرداختند و پیشنهاداتی به شرح ذیل در این خصوص بیان داشتند :
 " ارایه EIA , SEA در دو بند جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت آنها، تشکیل واحدی اجرایی زیرمجموعه کمیته ملی توسعه پایدار و یا شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع تایید و تصویب گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی راهبردی ، تسریع در بررسی گزارشات ارزیابی، بروز رسانی شاخص ها و استانداردها توسط سازمان حفاظت محیط زیست، توجه به صنایع آلاینده و عوارض آلایندگی، ورود جدی تر به مبحث گرد و غبار و استاندارد سوخت و خودرو، ارایه شاخص هایی جهت ورود تکنولوژی های مدرن، توجه ویژه به پیوست های زیست محیطی طرح ها که در سخنان مقام معظم رهبری نیز قید شده بود،  تغییر مدیریت سبز به دولت سبز و پیشنهاد ردیف بودجه مستقلی برای آن، حضور یک  ناظر مقیم به صورت ناظر محیط زیست برای هر مرحله از طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی، زیربنایی و عمرانی، توجه ویژه به  مبحث آلودگی های رادیواکتیو و سموم به کار رفته برای دفع جانوران مزاحم و اثرات آن بر سایر زنجیره های فوقانی غذایی، استفاده از سموم و آنتی بیوتیک ها در مراکز آبزی پروری ، دریافت نظرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث سموم، افزودن مبحث خاک و کیفیت آن"
در انتها آقای دکتر نمکی با تاکید بر این امر که در ارایه مواد قانونی حتما باید توان سازمان در نظر گرفته شود تا از اعتبار سازمان و برنامه های توسعه کاسته نشود ، دستور کار جلسه بعد را ادامه بحث و بررسی در خصوص احکام پیشنهادی معاونت محیط زیست انسانی اعلام نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر