\
آیکون منو
اخبار مرتبط
سه شنبه 12/12/1393 برگزاری بیست و دومین نشست تدوین برنامه ششم بیست و دومین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه صبح روز سه شنبه 12 اسفند در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور مشاورین رییس سازمان، دبیرستاد و مجری طرح احیاء دریاچه ارومیه، روسای کارگروه های برنامه ریزی تخصصی، و نمایندگان سایر دفاتر و سایر مدعوین برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر نمکی گزارشی از فرایند برنامه ریزی و روند انجام آن در سازمان که منجر به احصاء و تدوین چالشها، راهبردها، سیاست ها و برنامه ها شده است ارایه داده و هم اکنون این کمیته در حال بررسی و تدوین مواد قانونی پیشنهادی برای برنامه ششم می باشد
سپس آقای دکتر عیسی کلانتری، با ارایه سخنانی در مورد اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن خواستار برخورد جدی از طرف سازمان با تخلفاتی که موجبات وارد آمدن خسارات غیرقابل جبران به محیط زیست می شود، شدند.
ایشان با ارایه گزارشاتی کمی از وضعیت حوزه های آبخیز، منابع آب تجدید پذیر موجود و میزان آب های برداشت شده از این منابع در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب خواستار پیگیری جدی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو در محوریت بخشیدن بحث آب در برنامه ششم توسعه شدند.
مجری طرح احیا دریاچه ارومیه در ادامه با اشاره به این موضوع که ایران جزء معدود کشورهایی است که منابع آب زیرزمینی آن به لحاظ میزان برداشت در حالت بحرانی قرار دارد، پیشنهاد دادند که روند برنامه باید به گونه ای باشد که میزان برداشت از منابع آب تجدید پذیر به نصف برسد و برای تحقق این امر باید روند مصرف آب از بخش کشاورزی به صنعت تغییر یابد تا با توسعه صنعت از نیروی بیکار بخش کشاورزی نیز کاسته شود به طوری که سهم آب کشاورزی از حدود 90 میلیارد به یک سوم این مقدار برسد که یکی از راه حل های این امر افزایش 5/2 برابری بهره وری آب در بخش کشاورزی است.
ایشان دو محور اصلی در پیشنهاد مواد قانونی برنامه ششم را حل چالش آب با دو رویکرد تعادل بخشی آبهای سطحی و تعیین حفابه های زیست محیطی تالاب ها برشمردند.
در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بحث در خصوص بحران آب و پیشنهاداتی در خصوص راهکارهای حل این بحران در طول برنامه ششم توسعه پرداختند.
آقای دکتر نمکی بر همراهی و مشارکت سازمان با سایر دستگاهها و وزارتخانه های مرتبط در تدوین احکام برنامه تاکید نموده و خواستار آن شدند که برای همراهی با توسعه، ضوابط و استانداردهایی برای توسعه و بهره برداری با رعایت ضوابط زیست محیطی از طرف سازمان تدوین شود.
در انتها آقای مهاجری طهرانی، رییس مرکز برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری اعلام کردند که سازمان در تیرماه سال جاری با ارسال نامه ای به ریاست محترم جمهور اعلام کردند که با توجه به اینکه در حال حاضر چالش هایی نظیر خشکسالی، فرسایش خاک، خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، بروز تنش آبی در مدیریت منابع آبهای داخلی و سرزمینی کشور از ممهترین چالش های کشور می باشد پیشنهاد دادند که رویکرد اصلی برنامه ششم توسعه " آب و محیط زیست " تعیین شود.
ایشان دستور کار جلسه آتی را بررسی احکام پیشنهادی معاونت محیط زیست طبیعی در برنامه ششم توسعه اعلام کردند و خواستار آن شدن که قبل از جلسه آتی کمیته و طی روزهای شنبه و یکشنبه آینده، اعضای کارگروه برنامه ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و گروه برنامه ریزی مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه جلساتی برگزار کرده و نسبت به تلفیق و اصلاح احکام معاونت محیط زیست طبیعی اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر