\
آیکون منو
اخبار مرتبط
چهارشنبه 8/11/1393 برگزاری هجدهمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه هجدهمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه صبح روزچهارشنبه 8 بهمن در سالن اجتماعات سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور روسای کارگروههای برنامه ریزی تخصصی، و نمایندگان سایر دفاتر و سایر مدعوین برگزا ر شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر نمکی ضمن تقدیر از جلسات سازماندهی شده،‌منظم و هدفمند کمیته تدوین برنامه ششم در سازمان، بر پیشرو بودن سازمان در این خصوص تاکید داشتند.
در ادامه نماینده کارگروه معاونت محیط زیست طبیعی با اشاره به برگزاری مداوم جلسات کارگروه تخصصی این معاونت ، نسبت به ارایه گزارش در خصوص چالش ها، سیاست ها، راهبردها پیشنهادی آن حوزه پرداختند و برای رفع چالش های مطروحه در قالب سیاست ها و راهبردها به ارایه برنامه های متناظر آنها را پیشنهاد دادند .
سپس اعضای حاضر به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته و ضمن پرهیز از پرداختن به مواردی که برای آنها قوانین دایمی وجود دارد یا در حیطه وظایف سازمان نیست ، خواستار ارایه برنامه هایی در خصوص ناکارآمدی زادآوری حیات وحش، فناوریهای زیست محیطی، مدیریت مشارکتی در مناطق حفاظت شده، آموزش بخش اجرایی، بهسازی، تکثیر در اسارت حیات وحش ، ارتقاء حفاظت مناطق، جنگل زاگرس در برنامه های پیشنهادی معاونت طبیعی شدند.
در انتها آقای مهاجری طهرانی، رییس مرکز برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری اعلام کردند که پس از ارایه گزارش معاونت آموزش و پژوهش در جلسه آتی ، کلیه برنامه ها در کمیته تلفیق نظام جامع برنامه ریزی، جمع بندی و سپس برای اظهار نظر کلیه ذینفعان و عموم مردم، بر روی پورتال سازمان قرار خواهد گرفت تا پس از جمع بندی نظرات دریافتی در شورای برنامه ریزی سازمان با حضور نمایندگان سایر دستگاهها مطرح گردد.
دستور کار جلسه آتی، ارایه سیاست ها، راهبردها و برنامه های پیشنهادی حوزه معاونت آموزش و پژوهش در برنامه ششم توسعه است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر