كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1
علی محمد طهماسبی بیرگانی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست شد در حکمی از سوی عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست، علی محمد طهماسبی بیرگانی بعنوان مشاوررییس سازمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درحکم عیسی کلانتری خطاب به علی محمد طهماسبی بیرگانی  آمده است :به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب منصوب می شوید، امیدوارم موفق وموید باشید.

بيشتر
:.
سال 1398  سال رونق تولید