ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد در ابلاغی از سوی عیسی کلانتری ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،كيامرز قاسمي زانياني، رئيس مركز برنامه، بودجه، فنآوري اطلاعات، بازرسي و مديريت عملكرد بعنوان ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،در ابلاغ عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به كيامرز قاسمي زانياني آمده است: به موجب این ابلاغ و با حفظ پست ثابت سازمانی به عنوان ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب می شوید.

      انتظار دارد، با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری، با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این مواد (سوء استفاده از مقام اداری و رشوه خواری) نظارت و بازرسی های لازم را به عمل آورده و ضمن رعایت امانت داری و اجرای عدالت، مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی اقدام و گزارش کنید. 
بيشتر