معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی عیسی کلانتری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، اسكندر اميدي نيا به سمت معاون آموزش و مشارکتهای مردمی این سازمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اسكندر اميدي نيا، دانش آموخته ممتازانستیتوپاستور ایران در رشته دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی است و به عنوان محقق مهمان آزمایشگاه آنزیم تکنولوژی مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه تویامای در کشور ژاپن تجربه حضور دارد. 

سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، رییس دانشکده محیط زیست، نمایندگی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت در اجلاس هیئت امناهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، عضو هیئت علمی (استاد بیوتکنولوژی پزشکی) در انستیتو پاستور ایران و مدیریت پژوهش این انستیتو از جمله مسئولیت های پیشین امیدی نیا است.

بيشتر