مديركل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالي منصوب شد در حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدي اله پوربه عنوان مديركل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالي منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،  در حکم عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به مهدي اله پورآمده است: به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

گفتنی است، مهدي اله پور پیش از این به عنوان سرپرست حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی مشغول فعالیت بود.

بيشتر