مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست یوسف رضا ادیب زاده بعنوان مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به  يوسف رضا اديب زاده اینچنین آمده است:

 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس به موجب این حکم به سمت مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس منصوب می‌شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

گفتنی است،یوسف رضا ادیب زاده دارای مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی است.

 
بيشتر