مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان قزوین منصوب شد طی حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، حسن عباس نژاد به سمت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درحکم عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به حسن عباس نژاد آمده است:

به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین منصوب می شوید.

      امیدوارم موفق و موید باشید.
حسن عباس نژاد دارای دکتری زمین شناسی اقتصادی است و پیش از این مدیر کل سابق آذربایجان غربی،معاون اداری مالی کرمان،معاون نظارت و پایش آذربایجان شرقی در کارنامه کاری خود دارد.

بيشتر