مدیر کل جدید محیط زیست اردبیل منصوب شد طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سعید شهند بعنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به سعید شهند آمده است:

     به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل منصوب می‌شوید.

      امیدوارم موفق و موید باشید.

بيشتر