سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سيدحسين موسوي بعنوان سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس منصوب شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درحکم اصغردانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به سید حسین موسوی آمده است:
نظر به سوابق و تجربه جنابعالي به موجب اين ابلاغ  تا تعيين مدير كل حقوقي و امور مجلس سرپرستي دفتر مذكور به جنابعالي واگذار مي گردد. اميد است در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.
بيشتر