مديركل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب شد طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مسعود باقر زاده کریمی بعنوان مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب شد.

 

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به مسعود باقر زاده کریمی آمده است:

      بنا به پیشنهاد معاون محترم محیط زیست دریایی و تالابها، به موجب این حکم، جنابعالی به سمت مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب می شوید.

امیدوارم موفق و موید باشید.

بيشتر