سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب شد در حکمی از سوی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست حسن پسندیده بعنوان سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درحکم مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به حسن پسندیده آمده است:

   نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب می شوید.
 امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره مندی از ظرفیت های موجود در این معاونت و با مشارکت های فکری و همکاری دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی و همچنین واحدهای ذیربط و دیگر دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف و سیاست های این سازمان در حوزه مدیریت پسماندها موفق و موید باشید.

 

بيشتر