كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مديركل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب شد
مديركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش منصوب شد
مدیر کل محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب شد
سرپرست هسته مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
رئیس برد مدیریتی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و مرکز آسیا منصوب شد
ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد
عضو هيأت مميزه سازمان  محیط زیست منصوب شد
  • 1398/4/1 شنبه عضو هيأت مميزه سازمان محیط زیست منصوب شد
    در ابلاغی از سوی معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست امیر عبدالرضا سپنجی مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان محیط زیست بعنوان عضو هيأت مميزه سازمان محیط زیست تعیین شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
 مدیرکل محیط زیست استان گلستان منصوب شد
دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
  • 1398/2/25 چهارشنبه دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
    در حکمی از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اميرزند پازندي رييس مركز برنامه ،بودجه،ارزيابي عملكردوفناوري اطلاعات به عنوان دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.
رئیس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب شد
رئیس کمیته پدافند غیر عامل سازمان محیط زیست منصوب شد
اعضای کمیته راهبردی پدافند غیر عامل سازمان محیط زیست منصوب شدند
رئيس مركز آموزش محیط زیست وتربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
رئيس مركز برنامه ، بودجه، ارزیابی عملکردو فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منصوب شد
ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...