\
آیکون منو
انتصابات
 • کد خبر: 6e92f76
 • دبیر کمیته راهبری آموزش و توانمندی سازمان محیط زیست منصوب شد
  در ابلاغی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، اسکندر امیدی نیا به عنوان دبیر کمیته راهبری آموزش و توانمندی سازمان محیط زیست منصوب شد.
 • 1397/6/26 دوشنبه2018-09-17T07:30:59+04:30.
 • به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، خط مشی گذاری آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا، نظارت و ارزشیابی آموزشی، مراحل اصلی چرخه آموزش کارمندان در دستگاه های اجرایی است که مجموعه آنها ساختار مدیریت و راهبری آموزش کارمندان را تشکیل می دهد. 
   
   سیاستگذاری و مدیریت کلان آموزش کارمندان در دستگاه های اجرایی اعم از سازمان های وابسته به ریاست جمهوری، وزارتخانه ها وسازمان های وابسته به آنها بر عهده " کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی" از کمیته های فرعی زیر مجموعه شورای تحول اداری در ستاد دستگاه است. 
   
  از جمله  وظایف کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی می توان به؛ 
   
  - بررسی وتعیین اهداف واستراتژی های آموزش وتوانمندسازی کارمندان دستگاه اجرایی.
  - بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی دستگاه که براساس تحلیل سازمان، شغل و فرد صورت گرفته است.
  - بررسی و تصویب برنامه های آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه اعم از برنامه راهبردی، سالانه و پنجساله.
  - بررسی و پیشنهاد اعتبارات موردنیاز آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران براساس برنامه آموزشی مصوب برای پیش بینی در بودجه سنواتی.
  - بررسی و پی گیری هزینه کرد اعتبارات آموزشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاه برای آموزش و توانمندسازی براساس برنامه های مصوب.
  - بررسی وتایید دستورالعمل ها ورویه های آموزشی مورد نیاز دستگاه اجرایی. 
  - بررسی وتایید محتوا ومواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی به صورت چاپی والکترونیکی بر اساس سرفصل های آموزشی مصوب.
  - بررسی و تصویب پروژه ها و طرح های مطالعاتی و کاربردی آموزش و توانمندسازی.
  - بررسی و تعیین اختیارات ستاد دستگاه و واحدهای استانی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارمندان.
  - تصمیم گیری درخصوص دوره های آموزشی دستگاه که به صورت ملی یا منطقه ای باید اجرا گردد.
  - نظارت بر انتخاب مؤسسات مجری و یا مشاور مورد تأیید در حوزه نیازسنجی، طراحی، اجرا و     ارزشیابی آموزشی.
  - تعیین سیاست های برخورداری از سازوکارهای انگیزشی درچارچوب قوانین ومقررات.
  - بررسی وتایید اولیه گواهینامه نوع دوم کارمندان وتطبیق شرایط اخذ گواهینامه با پرونده آموزشی کارمندان و تعیین راهکارهای بررسی وتایید گواهینامه ها بر اساس نظام آموزش وارسال آن به سازمان اداری و استخدامی برای تایید و صدور گواهینامه.
  - نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزش و توانمندسازی دستگاه و کمیته های اجرایی آموزش مستقر در استان و اخذ گزارشات ادواری.
  - ارائه صورت جلسات کمیته به سازمان اداری و استخدامی توسط دبیر جلسه.
  - انجام سایر وظایفی که براساس نظام آموزش کارمندان و مدیران مشخص می شود و یا موارد پیشنهادی از سوی دستگاه اجرایی در حوزه آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره کرد.
   
  گفتنی است بر اساس ابلاغ صادره از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، کریم شافعی معاون  توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان  حفاظت محیط زیست به عنوان رئیس کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی منصوب شد. 
   
  رئیس مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه، مدیرکل امور اداری، مدیرکل امور مالی و ذیحسابی، سرپرست آموزش های ضمن خدمت و محیط بانی دانشکده محیط زیست و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور سایر اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.         

   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر