1234567>>>
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها