1400/7/20 سه‌شنبه سلاجقه: صنایع، مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست را انجام دهند معاون رييس جمهوری و رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي رسانه گفت: اطلاع رساني فعاليت هاي شاخص و مهم سازمان محيط زيست ضرورت دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، دكتر علي سلاجقه ظهر امروز از معاونت محيط زيست انساني سازمان بازديد كرد و در جريان اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت این  معاونت قرار گرفت. 

علي سلاجقه با تاكيد بر لزوم تبيين اقدامات شاخص و مهم سازمان حفاظت محيط زيست براي عموم مردم گفت: اطلاع رساني براي محيط زيست ضرورت است و محيط زيست بايد در اين حوزه بسيار قوي عمل كند.

وي تصريح كرد: مسئولان هم بايد از اقدامات شاخص اين سازمان مطلع شوند. بنابراین بايد از تمام ظرفيت هاي رسانه براي اطلاع رساني حوزه محيط زيست استفاده شود.

سلاجقه ادامه داد: صنايع بايد مسئوليت اجتماعي خود را براي حفاظت از محيط زيست انجام دهند  و خسارت و آسيب هاي محيط زيستي بايد توسط صنايع بهره بردار جبران شود.

معاون رييس جمهوری هم‌چنین گفت : براي اجراي پروژه هاي مهم در كشور بايد ملاحظات زيست محيطي رعايت شود.

در اين ديدار مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان با اشاره به برخي از مهمترين اقدامات معاونت انساني خواستار  اطلاع رساني گسترده از فعاليت هاي سازمان شد.

گفتني است، مديران كل اين معاونت گزارش آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه مقابله با گرد و غبار، ارزيابي اثرات زيست محيطي و مقابله با آلودگي هوا و تغيير اقليم را ارائه كردند.
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها