\
آیکون منو

اخبار دفتر

zz
اولین جلسه کمیته محیط زیست کارگروه زیست بانک و ذخایرژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، از اولین جلسه کمیته محیط زیست کارگروه زیست بانک و ذخایرژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، طاهره افتخاری مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی گفت:  اولین جلسه کمیته محیط زیست کارگروه زیست بانک و ذخایرژنتیکی با حضور دکتر سرخی رئیس زیست بانک های کشور و روسای کمیته های بانک میکروبی، دام و طیور، عضو هیئت علمی موسسه گیاه پزشکی و رئیس ذخایر زیستی پژوهشگاه صنعت نفت و اعضای کمیته محیط زیست روز سه شنبه مورخ 4/10/97 در محل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی تشکیل شد.
وی افزود: کارگروه زیست بانک ها و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری با هدف برنامه ریزی ملی برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان مراکز ذخایر ژنتیکی و بانک های ژن کشور در حوزه های مختلف به جهت حفاظت، صیانت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور و به منظور جلوگیری از موازی کاری، افزایش تعامل، همکاری و همفکری و ارائه راهکار های مناسب در راستای توسعه پایدار تولیدات زیستی کشور تشکیل شده است. کارگروه زیست بانک کشور دارای 8 کمیته است. کمیته محیط زیست یکی از این 8 کمیته است.  
به گفته افتخاری: وظیفه واحد کمیته های کارگروه زیست بانک ذخایر ژنتیکی کشور، تدوین سیاست ها، راهبردها، برنامه های کلان، دستورالعمل ها و آیین نامه ها در حوزه مسئولیت های خود، به منظور شناسایی،حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی کشور است .
به گفته این مقام مسئول: با عنایت به اینکه بانک ژن سازمان حفاظت محیط زیست در دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی مستقر گردیده است، مسئولیت پیشبرد اهداف و وظایف کمیته محیط زیست کارگروه زیست بانک، به عهده این دفتر گذاشته شده است. بدیهی است به منظور عمل به وظایف خطیر محوله و دستیابی به اهداف عالیه پیش رو، نیازمند همکاری دلسوزانه و مدبرانه تمامی معاونت ها، دفاتر و ادارات کل استانی سازمان متبوع هستیم.  
وی در پایان خاطر نشان ساخت، ذخایرژنتیکی از مهمترین و کلیدی ترین ذخایر هر کشور محسوب می شوند که در حمایت از زمین و جلوگیری از فروپاشی بوم شناختی آن نقش مهمی ایفا می کنند. لذا صیانت و بهره برداری پایدار از این منابع که تضمین کننده حیات کشور در حال و آینده است از وظایف مهم و ملی همه ما است.
گفتنی است ، در این جلسه خلاصه ای از فعالیتهای بانک ژن سازمان از سال 1385 تاکنون، چالشهای موجود و پیشنهادات دفتر برای همکاری و تعامل بیشتر با بانک های ژن کشور توسط رئیس گروه زیست فناوری این دفتر خانم لیلا عزالدین لو ارائه گردید. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر