\
آیکون منو

اخبار دفتر

بررسی راههای مبارزه با گیاهان مهاجم آبزی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی به نمایندگی از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اقدام به برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم انجمن حشره‌شناسی ایران، موسسه علمی و تحقیقاتی گیاه‌پزشکی، موسسه تحقیقات برنج، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و دفتر اکوسیستم‌های تالابی نمود و پس از بررسی معضلات گیاهان مهاجم آبزی (به خصوص گیاه سنبل آبی) و اولویت به‌کارگیری روش‌های تلفیقی مبارزه و کنترل اعم از مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، تصمیم گرفته شد به منظور یکپارچه‌سازی اقدامات کمیته ای با نام کمیته ملی کنترل گیاهان آفت آبزی در آینده‌ نزدیک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود. دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی به نمایندگی از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اقدام به برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم انجمن حشره‌شناسی ایران، موسسه علمی و تحقیقاتی گیاه‌پزشکی، موسسه تحقیقات برنج، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و دفتر اکوسیستم‌های تالابی نمود و پس از بررسی معضلات گیاهان مهاجم آبزی (به خصوص گیاه سنبل آبی) و اولویت به‌کارگیری روش‌های تلفیقی مبارزه و کنترل اعم از مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، تصمیم گرفته شد به منظور یکپارچه‌سازی اقدامات کمیته ای با نام "کمیته ملی کنترل گیاهان آفت آبزی" در آینده‌ نزدیک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر