اخبار دفتر

نشست «محیط زیست شهری: فضای سبز و پسماند» به همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان برگزار شد

چهارشنبه 4 دی 1398، جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان با محوریت شاخه بین گروهی محیط زیست و شاخه مهندسی محیط زیست و انرژی فرهنگستان و با حضور اعضای وابسته و تعدادی از مسئولان محیط زیست علوم برگزار شد.

جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان با محوریت شاخه بین گروهی محیط زیست و شاخه مهندسی محیط زیست و انرژی فرهنگستان و با حضور اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه علوم مهندسی و تعدادی از مسئولان محیط زیست برگزار شد. در این نشست دکتر حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به «تحلیل وضعیت مدیریت پسماندها در کشور و چالش ها و فرصت ها و مسئولیت های اجتماعی درخصوص آن» پرداخته و بیان کردند امروزه یکی از مشکلات مهم کشور پسماند است که به چالش‌های ناشی از سوء و ضعف مدیریت در این زمینه بر می‌گردد، البته در سال‌های اخیر اقدامات قانونی و حقوقی خوبی در این زمینه صورت گرفته است. ایشان خاطر نشان کردند در سایه اجرای قوانین و مقررات و استفاده از فرصت های موجود در این زمینه باید به رفع و بهبود مشکلات و چالش های موجود غلبه نمود.

 

عكس های مرتبط :
بيشتر