اخبار دفتر

برگزاری جلسه بررسی گزارش تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مدیریت پسماندهای شمالی

جلسه بررسی گزارش تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مدیریت پسماندهای شمالی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های ذیربط برگزار شد.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها، جناب آقای دکتر راضی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی سازمان شهرداریها و دهیارها ، جناب آقای دکتر یوسفی  رییس مرکز آموزش سازمان حفاظت محیط زیست،  جناب آقای دکتر الماسی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی، جناب آقای صمدی مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ساتبا و جمعی از مشاوران و کارشناسان حوزه مختلف ذیربط از جمله صدا و سیما، توانیر، سازمان ملی استاندارد، درخصوص مدیریت پسماندهای شمالی  و تاکید بر لزوم ایجاد ساختارهای قوی و منسجم، رویه ثابت و هم افزایی تمام دستگاهها برای حل معضل پسماند استانهای شمالی برگزار گردید.

تاکید بر نهایی نمودن نقشه راه با همکاری دستگاههای مرتبط، ایجاد تعامل و همکاری همه دستگاهها، تعیین ناظر جهت تحقق اهداف تعیین شده در برنامه و تهیه پیوست های آموزشی و فرهنگی جهت مشارکت مردمی در اجرای طرح، استفاده از ظرفیت استانداریها و کارگروههای استانی در جهت رفع موانع اجتماعی و برنامه اقدام راهبردی مدیریت پسماند استانهای شمالی (تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست) از جمله تصمیمات متخذه در این جلسه بود.

بيشتر