اخبار دفتر

راه اندازی مراکز و محل های دفع پسماندهای ویژه صنعتی در اولویت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام مطلب فوق افزود، سازمان در اجرای ماده 22 آئین نامه اجرای قانون مدیریت پسماندها، می¬بایست با رعایت ماده (11) قانون، براساس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام مطلب فوق افزود، سازمان در اجرای ماده 22 آئین نامه اجرای قانون مدیریت پسماندها، می¬بایست با رعایت ماده (11) قانون، براساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانههای کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید که این مطالعات در سالهای گذشته انجام و به وزارتخانههای مسئول نیز منعکس شده است، لیکن تاکنون به دلیل عدم توجه لازم و کافی به این تکلیف قانونی، در اکثر استانها این مراکز راه اندازی نشدهاند که موضوع به‌صورت جدی و ویژه و از طریق دستگاه های ملی استانی درحال پیگیری است.
پسندیده افزود سالانه بیش از 30 میلیون پسماند صنعتی و حدود 10 میلیون تن پسماند ویژه صنعتی در کشور تولید می‌شود که راه‌اندازی سریع محل‌های دفع پسماندها برای بازیافت، ایجاد، تثبیت و تصفیه، زباله سوزی و دفن مهندسی بسیار اهمیت دارد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها اذعان داشت برنامه زمانی راه‌اندازی مراکز دفن تا پایان سال 98 در کشور به ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان¬ها ابلاغ تا با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول استانی، اقدامات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مناسب و شناسایی و انتخاب متقاضیان دارای صلاحیت و سرمایه گذاران و علاقه مندان به فعالیت در این حوزه فراهم شود.
بيشتر