اخبار دفتر

جلسات هماهنگی برای برگزاری همایش های حوزه پسماند

 در راستای حمایت از فعالین حوزه پسماند و افزایش ظرفیت های تخصصی و علمی کشور و با توجه به سفر هیئت تخصصی از اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، جلسه ای با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در محل دفتر مدیریت پسماند،  برگزار گردید

 در راستای حمایت از فعالین حوزه پسماند و افزایش ظرفیت های تخصصی و علمی کشور و با توجه به سفر هیئت تخصصی از اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، جلسه ای با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در محل دفتر مدیریت پسماند،  برگزار گردید که طی آن موارد ذیل با نظر سرپرست دفتر مدیریت پسماند ، جناب آقای دکتر پسندیده ، و آقای دکتر توکلی ( هیئت علمی دانشگاه تهران )  نهایی شد.

  • اجرای آموزش مجازی توسط دانشگاه تهران برای علاقه مندان
  • تدوین و حمایت علمی از طرح های مدنظر مرکز منطقه ای بازل و استکهلم مستقر در سازمان
  • برگزاری وبینار برای کشورهای حوزه مرکز منطقه ای

 

بيشتر