\
آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

موضوعات تخصصی
بخشنامه طبقه تشویقی 1396
برای دریافت فایل بخشنامه طبقه تشویقی 1396 اینجا کلیک نمائید.
استعلام فوق العاده نوبت کاری ( بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری )
برای دریافت فایل فوق العاده نوبت کاری ( بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ) اینجا کلیک نمائید.
استعلام درخصوص استخدام مجدد کارمند پیمانی مستعفی (ماده 67 و68 قانون استخدام کشوری )
برای دریافت فایل  استخدام مجدد کارمند پیمانی مستعفی (ماده 67 و68 قانون استخدام کشوری ) اینجا کلیک نمائید.
استعلام برای اعاده به کار نیروی قراردادی
برای دریافت فایل  اعاده به کار نیروی قراردادی  اینجا کلیک نمائید. 
استعلام درخصوص اعاده به خدمت ايثارگران و آزادگان
برای دریافت فایل  اعاده به خدمت ايثارگران و آزادگان  اینجا کلیک نمائید.
استعلام درخصوص فوق العاده ويژه بحران
برای دریافت فایل   فوق العاده ويژه بحران  اینجا کلیک نمائید.
مصوبه ضریب حقوق شاغلین 1397
برای دریافت فایل مصوبه ضریب حقوق شاغلین 1397 اینجا کلیک نمائید.
فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی
برای دریافت فایل فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی اینجا کلیک نمائید.
استعلام ماموریت و انتقال دستیاران ستادی به واحدهای استانی و یا به دیگر دستگاه های اجرایی
برای دریافت فایل استعلام ماموریت  و انتقال دستیاران ستادی به واحدهای استانی و یا به دیگر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمائید.
استعلام فوق العاده نوبت كاري و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
برای دریافت فایل فوق العاده نوبت كاري و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان اینجا کلیک نمائید.
استعلام درخصوص افزايش سنواتي ايثارگران
برای دریافت فایل افزايش سنواتي ايثارگران اینجا کلیک نمائید. 
تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم ( ضوابط تبدیل وضعیت )
برای دریافت فایل تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم ( ضوابط تبدیل وضعیت )  اینجا کلیک نمائید. 
استعلام درخصوص تنزل پست ايثارگران از پست سازمانی بالاتر
برای دریافت فایل استعلام درخصوص تنزل پست ايثارگران از پست سازمانی بالاتر  اینجا کلیک نمائید.
استعلام براي سختي شرايط محيط كار متصديان پست هاي سازماني محيط بان
برای دریافت فایل استعلام براي سختي شرايط محيط كار متصديان پست هاي سازماني محيط بان اینجا کلیک نمائید.
استعلام سابقه قراردادي روزمزد
برای دریافت فایل استعلام سابقه قراردادي روزمزد اینجا کلیک نمائید.
استعلام فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (جنگی)
برای دریافت فایل استعلام فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (جنگی) اینجا کلیک نمائید.
استعلام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس
برای دریافت فایل استعلام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس اینجا کلیک نمائید.
استعلام مرخصی بعد از زایمان
برای دریافت فایل استعلام مرخصی بعد از زایمان اینجا کلیک نمائید. 
استعلام مرخصی بدون حقوق برای کارکنان پیمانی
برای دریافت فایل استعلام مرخصی بدون حقوق برای کارکنان پیمانی  اینجا کلیک نمائید.
استعلام قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی ایثارگران
برای دریافت فایل استعلام قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی ایثارگران اینجا کلیک نمائید.
1 2
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار مرتبط