آیکون منو
نتایج پایش سوخت دیزل کل کشور در دی‌ماه 1397
مطابق نتایج آنالیز 47 نمونه نفت‌گاز اخذ شده از جایگاه‌های سطح کشور، میزان گوگرد در 20 نمونه بالاتر از حد مجاز استاندارد یورو 4 (50 ppm) گزارش شده است.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *