آیکون منو

معرفی خدمت

صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (ازقبیل برپایی نمایشگاه، کارگاه تاکسیدرمی، باغ وحش و ...)

نام خدمت کلان

14041129000

شناسه خدمت کلان

صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات

عنوان زیر خدمت

14041129104

شناسه زیرخدمت

G2B

نوع خدمت

 

 

انجام استعلامات لازم از دفتر تخصصی و در نهایت صدور و یا تمدید موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری واحد (باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری از حیوانات

 

 

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/portal/home/?961128/سامانه-درخواست-احداث-باغ-وحش

آدرس اینترنتی خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

صل مدارک شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای احراز هویت دراداره کل استان برای تشکیل پرونده ضروریست  نام علمی و مشخصات کامل گونه یا گونه ها ، در صورتی که گونه جزو ضمائم کنوانسیون CITESبا شد ارائه اسناد قانونی.

مدارک لازم برای درخواست خدمت

از طریق وب سایت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق وب سایت

محل مراجعه برای دریافت جواب

حداکثر 30 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

هزینه ارائه خدمت

به دو بخش تقسیم می شود :

  1.  استعلام از دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی دفتر حقوقی و امور مجلس ( درصورت نیاز ) دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی ( درصورت نیاز) .
  1.  استعلامات برون سازمانی : جهاد کشاورزی اموراراضی دامپزشکی بخشداری نظام مهندسی

 

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

 

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *