آیکون منو

ورود به منطقه برای نمونه برداری
* نوع نمونه برداری
تعداد نمونه ی مورد نظر
* استان
* شهرستان
* بخش
* نام درخواست کننده
* نام خانوادگی درخواست کننده
فایل پروپوزال
معرفی نامه
* کد ملی
* آدرس ایمیل
ملیت
* تلفن همراه
تلفن
آدرس
* کد پستی
تعداد همراه
ويرايش حذف

مشخصات همراهان
نام همراه
نام خانوادگی همراه
تعداد خودرو
ويرايش حذف

مشخصات خودرو
پلاک خودرو
مدل خودرو
نام منطقه
زمان بازدید
طول مدت بازدید(روز)
محل اسکان
مسیر حرکت
مشخصات اتباع خارجی
نام خانوادگی(لاتین) نام (لاتین)
نام خانوادگی (فارسی) نام(فارسی)
شماره گذرنامه دعوت کننده اصلی
ویزا تابعیت
علت حضور سمت
ويرايش حذف

مشخصات همراهان خارجی
نام همراه خارجی (لاتین)
نام خانوادگی همراه خارجی(لاتین)
جنسیت
تابعیت
شماره گذرنامه همراه خارجی
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *