آیکون منو
راهنمای نظارت بر عملکرد

معرفی خدمت

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

نام خدمت کلان

14061126000

شناسه خدمت کلان

نظارت، اعلام تخلف و ثبت جرائم

عنوان زیر خدمت

14061126101

شناسه زیرخدمت

G2B ، G2C

نوع خدمت

ارائه اطلاعات مرتبط با شیوه نامه انضباطی آزمایشگاه های معتمد و تخلفات صورت پذیرفته و آزمایشگاه های متخلف معتمد

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/portal/home/?952548/نظارت-بر-عملکرد-آزمایشگاه-معتمد-در-محل-اندازه-گیری

آدرس اینترنتی خدمت

صنایع آزمایشگاه های معتمد برخی ادارات دولتی مانند استاندارد بیمارستانها

واجدین شرایط درخواست خدمت

اعلام موارد تغيير يافته از سوي متقاضي به اداره کل( طبق بند6-11   شرايط عمومي صدور(
کنترل حداقل فاصله زماني قبل از تقاضاي ارتقاء
بررسي پرونده از نظر عملكرد و تخلفات محتمل
بررسي موارد مورد تقاضا و اعلام نظر اداره کل و سازمان (مطابق رويه صدور(

مدارک لازم برای درخواست خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

ادارات کل و دبیرخانه کمیته تخلفات

محل مراجعه برای دریافت جواب

در صورت تکمیل مدارک، حداکثر دو ماه

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

ندارد

هزینه ارائه خدمت

ندارد

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

  1. ورود کاربر ناظر
  2. انتخاب تخلف محتمل
  3. انتخاب عنوان نظارت انجام شده و ثبت گزارش مربوطه
  4. اعلام گزارش به بخش نظارتي مربوطه (اداره کل/ يا دفتر پايش)
  5. طرح، بررسي و تاييد تخلف (طي گردش لازم)
  6. انتخاب اتوماتيك جريمه و اعمال آن با توجه به آيين نامه مربوطه (با قابليت تاييد انتخاب اتوماتيك

روند اجرای فرآیند

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *