آیکون منو

 

 

 معرفی خدمت

صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (ازقبیل برپایی نمایشگاه، کارگاه تاکسیدرمی، باغ وحش و ...)

نام خدمت کلان

14041129000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و بهره برداری (پستانداران، پرندگان، خرندگان)

عنوان زیر خدمت

14041129100

شناسه زیرخدمت

G2B

نوع خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دریفات مجوزهای لازم جهت تکثیر و پرورش حیوانات وحشی در اسارت می توانند از طریق سامانه تکثیر و پرورش اقام نمایند. ارسال مدارک و مستندات صرفا از طریق این سامانه می باشد.

 

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/portal/home/?961134/صدور-مجوز-تکثیر-و-پرورش-حیوانات-وحشی-و-بهره-برداری-(پستانداران،-پرندگان،-خرندگان)

آدرس اینترنتی خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

صویر اساسنامه شرکت ،  تصویر صفحه اول شناسنامه ،  تصویر کارت ملی پلان کلی جا نمایی تاسیسات و امکانات در نظرگرفته شده ،  تصویر اسناد تملک یا تصرف قانونی ،  نقشه مقدماتی نقشه با مقیاس   1،50000،  تصویر کارت دامپزشکی ،  قرارداد دامپزشک ، پروانه اشتغال به کار درمانی

مدارک لازم برای درخواست خدمت

درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.

محل مراجعه برای درخواست خدمت

تمام روزهای کاری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق سایت رسمی سازمان پاسخ ارائه می گردد.

محل مراجعه برای دریافت جواب

حداکثر 30 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

هزینه ارائه خدمت

به دو بخش تقسیم می شود :

  1. برای جانوران وحشی حمایت و حفاظت شده ، ضمادم سایتیس و در معرض خطر انقراض  استعلام از دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی دفتر حقوقی و امور مجلس ( درصورت نیاز ) دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی ( درصورت نیاز) .

 

  1. برای جانوران وحشی عادی : استعلامات از دستگاههای ذیربط در استان توسط اداره کل استان اخذ خواهد شد مانند جهاد کشاورزی اموراراضی دامپزشکی بخشداری نظام مهندسی

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

1-ارائه درخواست به همراه طرح توجیهی و سایر مدارک توسط متقاضی از طریق مراجعه به سامانه مربوطه

2 بررسی اولیه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه

3 پرداخت هزینه کارشناسی توسط به اداره کل استان مربوطه

4 درصورت تأیید اداره کل استان ، ارجاع درخواست از طریق سامانه به اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید

5 بررسی و اخذ نظرات کارشناسی داتر تخصصی بنابر تشخیص اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید.

الف : رد درخواست و اعلام به استان

ب : برگشت به استان جهت رفع نقص

A : اعلام از سوی اداره کل استان به متقاضی جهت رفع نقص

B : دفع نقص توسط متقاضی و ارائه مجدد به اداره کل استان

C : ارسال درخواست رفع نقص شده از سوی اداره کل استان به اداره حفاظت و مدیریت شکاروصید.

6 در صورت تأیید اولیه درخواست ، برگزاری جلسه کمیته فنی و تنظیم صورتجلسه.

7 ارسال صورتجلسه به اداره کل استان

8- صدور موافقت اصولی صرفاً جهت احداث به نام متقاضی از طریق اداره کل استان

روند اجرای فرآیند


دیاگرام روند صدور موافقت اصولی طرحهای تکثیر و پرورش پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و دوزیستان و بی مهرگان در اسارت (گونه های در معرض خطر انقراض و CITES)

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *