آیکون منو

فردی/حقوقی
محل احداث
* نام استان
* شهرستان
* بخش
مشخصات محل اجرای طرح
فردی/حقوقی احراز مالکیت یا نحوه تصرف نوع زمین
کاربری فعلی محل پیشنهادی اجرای طرح تصویر اسناد تملک یا تصرف قانونی
پلان کلی جا نمایی تاسیسات و امکانات در نظرگرفته شده
نقشه مقدماتی
نقشه با مقیاس 1،50000
وسعت محل احداث و اجرای طرح
ارائه طرح توجیهی
مقدمه
کلیات
اهداف مورد نظر
توضیحات محیط زیستی اجرای طرح
روش مدیریت پسماند و پساب مجموعه
مختصات جغرافیایی به درجه، دقیقه ، ثانیه
طرح متقاضی در قالب فایل jpg
اطلاعلات دامپزشکی
تصویر کارت دامپزشکی
قرارداد همکاری دامپزشک
پروانه اشتغال به کار درمانی
گونه
ويرايش حذف

گونه( بومی /غیر بومی) وضعیت حفاظتی گونه نام فارسی فقط حروف فارسی وارد نمایید نام انگلیسی فقط حروف انگلیسی وارد نمایید
نام علمی تعداد به تفکیک جنسیت این فیلد عددی است
تاریخ ثبت درخواست متقاضی
کد امنیتی
 
* * *  * * *