آیکون منو
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بند مصوبه نام پروژه  عنوان مصوبه مهلت اجرا دستگاه مسئول و همکار پیشرفت مصوبات توضیحات
1_9 گسترش زیرساخت الکترونیکی خمات رسانی جهت کاهش سفرهای درون شهری به میزان دوبرابر وضع موجود تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 30 ماه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  توسعه شبکه زیر ساخت و نیز مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان دولت همچنین انجام خدمات مبتنی بر کد های USSD  انجام گرفته است. گزارش اقدامات از سوی دستگاه مذکور وصول نشده است
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *