آیکون منو
وزارت نفت
بند مصوبه نام پروژه  عنوان مصوبه مهلت اجرا دستگاه مسئول و همکار پیشرفت مصوبات توضیحات
بند 6 مصوبه احکام منابع متحرک حذف سهمیه سوخت کامیون فرسوده تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه وزارت نفت (همکاران: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور) درخواست تصویب زمانبندی حذف سهمیه سوخت ناوگان فرسوده در کارگروه 27 ام اعلام شده است
2_1 توزیع سوخت دیزل یورو 4 در کلانشهرها تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 3 ماه وزارت نفت-ناظر:سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است
3_1 استاندارد سازی سوخت مصرفی کلانشهرها با استاندارد یورو4 و 5 و سوخت نیروگاه ها تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 لازم الاجرا از زمان تصویب وزارت نفت-ناظر:سازمان حفاظت محیط زیست طی زمانبندی وزارت نفت در حال انجام است
بند 1 مصوبه احکام منابع ساکن ارائه برنامه اجرای طرح کهاب تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها پایان سال 1395 وزارت نفت (همکار:سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مراحل آن بصورت کامل اجرایی نشده است.
3_1 اجرای طرح کهاب بصورت کامل (مخازن، تانکر و جایگاه) تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 24 ماه وزارت نفت در مرحله انبارهای نفت و نفتکش ها انجام گرفته ولی در خصوص جایگاه های عرضه سوخت به صورت محدود انجام شده است.
بند 2 مصوبه احکام منابع ساکن أخذ معاینه فنی موتورخانه ها توسط دستگاه های دولتی  موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه وزارت نفت انجام شده است
2_3 كنترل آلودگي ناشي از سامانه هاي (سيستمهاي) گرمايشي و سرمايشي (خانگي و تجاري) و
هوشمندسازي موتورخانه ها
تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 60 ماه وزارت نفت با همکاری وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طبق بازرسی سازمان ملی استاندارد در برخی موارد عدم انطباق با استاندارد 16000 مشاهده شده است
1_6 مدیریت تقاضاهای سفر تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 3 ماه وزارت نفت(درون شهری) و وزارت راه و شهرسازی (برون شهری) با همکاری وزارت کشور به عنوان پروژه های سازمان  تعریف شده و در حال انجام است
بند 15 مصوبه احکام منابع متحرک توزیع سوخت دیزل مناسب خودروهای دارای فیلتر ذرات تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها ظرف یک‌ماه 1395/08/01 وزارت نفت (با همکاری وزارت راه و شهرسازی) انجام شده است
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *